iMind.se

Kvalificerade psykologtjänster för privatpersoner och företag

IMind utvecklar och förändrar.

Chefer, medarbetare och verksamheter.

 

Företag och organisationer är i ständig förändring. Omvärlden och marknaden påverkar och förändrar villkoren. Också internt händer hela tiden saker: kolleger börjar och slutar, ledare kommer och går och vi råkar ut för uppköp, nerläggningar och omorganisationer. Det är en ständigt pågående process – och utmaning – att hålla företag och medarbetare friska, välmående, motiverade och lönsamma.

 

IMind erbjuder olika former av stöd, konsultation och handledning till företagsledare och anställda:

• aktiv medarbetarutveckling

• individuellt ledarstöd och coaching

• insiktsfullt ledarskap

• hållbar värdegrund

• en hälsosam arbetsplats

• engagerade medarbetare

• en kreativ anda och ökad förändringsbenägenhet

 

Chefscoaching

 

Kommunikation

Utvecklings

Coaching ger möjlighet att reflektera kring och utveckla sig själv och sitt ledarskap inom flera olika områden.

 

- kommunikation

- hantering av medarbetare

- förändring och utvecklingsfrågor

- produktion och organisation

 

Personalutveckling och –handledning

 

Alla insatser skräddarsys utifrån uppdragsgivarens behov

 

- rekrytering

- konflikthantering

- teambuilding

IMind visar på möjligheter, hinder och begränsningar. Stöttar, lyfter och guidar. Och öppnar med forskningsbaserade metoder och verktyg för nya sätt att möta framtiden.