iMind.se

Kvalificerade psykologtjänster för privatpersoner och företag

Barn och ungdomar.

Med rätt hjälp blir det bra!

 

Vi vill att skoltiden ska vara en rolig och positiv tid i våra barns liv. För de flesta barn är skolan mellan varven krävande, utmanande och kanske problemfylld. Men en del barn har det genomgående besvärligare än klasskamraterna. Om man som förälder eller skolpersonal börjar befara att det finns någon form av handikapp eller funktionsnedsättning i bakgrunden är det viktigt att ta reda vad det är som skapar problem. Så att barnet så fort som möjligt får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver.

 

IMind har lång och bred erfarenhet av att arbeta med skolbarn och -ungdomar och erbjuder olika tjänster för skolor, barn, ungdomar och föräldrar:

 

* Kvalificerade psykologiska utredningar av barn och ungdomar med olika svårigheter

* Handledning och konsultation för skolpersonal när det gäller elever med till exempel

- beteendeproblem

- koncentrationssvårigheter

- dyslexi

- nedsättning av neuropsykologiska funktioner

- utvecklingsstörning

* Enskilda samtal och stödkontakter för barn och ungdomar

* Föreläsningar och utbildningar

- KBT i skolan

- neuropsykiatriska tillstånd (till exempel ADHD, autism och Aspergers syndrom)

- bemötande och strategier i vardagen