iMind.se

Kvalificerade psykologtjänster för privatpersoner och företag

Kognitiv beteendeterapi.

Effektivt och evidensbaserat.

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykoterapi som är effektiv när det handlar om att förändra tankar och handlingsmönster som inte är hälsosamma och som kan leda till psykisk ohälsa. KBT tar hänsyn till hela personen och sammanhanget – det förflutna för att förstå varifrån svårigheterna kommer och nuet för att se var vi är och vart vi är på väg. Tillsammans kommer vi fram till hur vi ska arbeta för att skapa en positiv och hälsosam förändring.

 

En KBT-behandling är ofta svaret när något av följande ställer till problem:

 

- nedstämdhet

- depression

- stress och utbrändhet

- ångest och oro

- fobier

- relationsproblem

- tandvårdsrädsla

 

Region Skånes behandlingsgaranti

 

Region Skåne erbjuder en behandlingsgaranti för patienter som är mellan 16 och äldre (finns ingen övre gräns) och som besväras av till exempel ångest, lättare eller medelsvår depression, oro, sömnsvårigheter, relationsproblem eller stressrelaterade symptom. Du bestämmer själv vilken psykolog du vill att din läkare ger dig remiss till. Det enda kravet är att din psykolog är ackrediterad av Region Skåne.

 

iMind är ackrediterad för kognitiv beteendeterapi (KBT) av Region Skåne och

samarbetar med hälsovalsenheter för att ge dig bästa möjliga behandling. Garantin omfattar även sjukvårdens patientavgift (SEK 160) och högkostnadsskydd (frikort).